បំពង់ PE តូច 3-15ml

  • បដា ១
  • បដា ២
យើងមានការគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយនៃការវេចខ្ចប់គ្រឿងសំអាង រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ បំពង់ PE គ្រឿងសំអាង ដបផ្លុំ HDPE/PETG/PET ពាងក្រែមផ្សេងៗ ដបគ្មានខ្យល់។ល។ ពួកវាទាំងអស់អាចអនុវត្តបានចំពោះផលិតផលថែរក្សាស្បែក ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន។ លាងសម្អាតគ្រឿងសម្អាង និងទឹកអប់ប្រចាំថ្ងៃ។